Follow us
  >  Paslaugos

Didelę patirtį sukaupusi AVOCAD teisės ekspertų komanda konsultuoja, suranda ir įgyvendina nestandartinius sprendimus Jūsų interesų naudai šiose praktikos srityse:

Veiklos sritys /

BENDROVIŲ VEIKLA IR VALDYMAS

 • Patarsime Jums įmonių steigimo, įsigijimo, likvidavimo, reorganizavimo teisiniais klausimais. Parengsime dokumentus, koordinuosime procesą;
 • padėsime Jums pasirinkti įmonės teisinę formą, sukurti jos valdymo struktūrą;
 • parengsime Jūsų įmonės valdymo dokumentus;
 • patarsime Jums įmonių valdymo klausimais;
 • konsultuosime Jus sprendžiant bendrovės vidinius ginčus, atliksime jų prevenciją;
 • atliksime teisinį Jūsų įmonės veiklos auditą.

Veiklos sritys /

BANKAI IR FINANSAI

 • Atliksime teisinį jūsų finansų įstaigos veiklos atitikties teisės aktams auditą;
 • padėsime parengti dokumentus finansų įstaigos licencijai gauti;
 • konsultuosime parengiant ar papildant finansų įstaigos vidines tvarkas atitinkančias teisinį reguliavimą;
 • atliksime finansų įstaigos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;
 • atliksime vidinius finansų įstaigos darbuotojų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymus.

Veiklos sritys /

NEKILNOJAMOJO TURTO IR STATYBŲ TEISĖ

 • Patarsime Jums dėl pastatų, patalpų ir žemės nuomos, subnuomos, pardavimo ar kitokio perleidimo sutarčių rengimo ir derinimo;
 • padėsime Jums nekilnojamojo turto ir investicijų į jį, žemės sklypų planavimo, projektų   rengimo, planavimo sąlygų derinimo, leidimų iš valstybinių ir savivaldos institucijų gavimo klausimais;
 • pateiksime Jums sprendimus dėl visų statybos darbų ar statinių projektavimo sutarčių, statybos priežiūros, rangovo ar subrangos dokumentų rengimo, užsakovo-valdytojo- rangovo ginčų;  Suteiksime Jums projektų administravimo paslaugas Lietuvoje ir užsienyje;
 • konsultuosime Jus nekilnojamojo turto mokesčių, draudimo, finansavimo, nuosavybės atkūrimo klausimais;
 • patarsime Jums turto pirkimo – pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos, turto valdymo ir bendrosios jungtinės veiklos sandorių klausimais;
 • parengsime ir įvertinsime rangos, subrangos, projektavimo, statybų valdymo ir priežiūros, jungtinės veiklos sutartis;
 • paruošime pretenzijas dėl statybos rangos darbų atlikimo, statybų valdymo ir priežiūros paslaugų teikimo bei kitus teisinius dokumentus;
 • patarsime Jums dėl dokumentų, leidžiančių vykdyti statybos darbus išdavimo, keitimo;
 • atstovausime Jums visose valstybinėse bei savivaldos institucijose, koordinuosime ir kontroliuosime institucijų kompetencijai priskirtų dokumentų išdavimo procesus;
 • patarsime Jums teritorijų planavimo klausimais, užtikrinsime planavimo procedūrų   teisėtumą bei skaidrumą.

Veiklos sritys /

ENERGETIKOS TEISĖ

 • Patarsime Jums energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo klausimais (licencijavimas, kainodara, įrangos naudojimas);
 • pristatysime Jums investicijų aplinką (energetiniai projektai iš atsinaujinančių energijos išteklių) ;
 • padėsime Jums išspręsti klausimus, susijusius su Europos Sąjungos ir tarptautine energetikos teise;
 • patarsime Jums energetikos projektų reguliavimo ir valdymo klausimais;
 • auteiksime teisines konsultacijas prekybos energetikos produktais klausimais;
 • atstovausime Jums atitinkamose  reguliavimo institucijose ir teismuose.

Veiklos sritys /

APLINKOSAUGOS TEISĖ

 • Padėsime Jums minimizuoti galimas žalas dėl aplinkosauginių reikalavimų pažeidimų, parengsime su tuo susijusius dokumentus;
 • padėsime įvertinti keliamus aplinkosauginius reikalavimus Jūsų verslui;
 • atstovausime Jums atitinkamose institucijose gaunant išvadas ar jas skundžiant.

Veiklos sritys /

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO TEISĖ

 • Patarsime Jums fizinio asmens bankroto ir juridinio asmens bankroto ar restruktūrizavimo teisės klausimais;
 • parengsime bankroto ir restruktūrizavimo procesams reikalingus dokumentus, koordinuosime procesą;
 • atstovausime Jums bankroto ir restruktūrizavimo bylose kreditorių susirinkimuose, kreditorių komitetuose bei teismuose.

Veiklos sritys /

SUTARČIŲ TEISĖ

 • Patarsime Jums bendraisiais prievolių teisės, prievolių įvykdymo užtikrinimo (laidavimas, garantija, įkeitimas ir hipoteka) klausimais;
 • konsultuosime Jus rengiant sudėtingas ir didelės apimties sutartis bei padėsime jas parengti;
 • sudarysime Jūsų sutarčių santrauką ir jų vykdymo planą, prižiūrėsime sutarčių vykdymą;
 • atstovausime Jums derybose, sutarčių rengimo, aptarimo ir pasirašymo etapuose;
 • atliksime Jūsų įmonės veikloje naudojamų sutarčių ir kitų dokumentų teisinį auditą – sandorių sąlygų, sudarytų su prekių/paslaugų teikėjais, prekių/paslaugų pirkėjais ar verslo partneriais, taip pat vidaus dokumentų ir lokalinių aktų peržiūrėjimą ir/ar įvertinimą, parengsime ir pateiksime teisinių išvadų, rekomendacijų ir pasiūlymų sąvadą, padėsiantį išvengti ginčų rizikų dėl netinkamai parengtų ar vykdomų sutarčių ir kitų dokumentų.

Veiklos sritys /

KONKURENCIJOS TEISĖ

 • Patarsime Jums įmonių įsigijimo ir susiliejimo klausimais bei parengsime susijusius dokumentus;
 • patarsime Jums nesąžiningos konkurencijos atvejais;
 • atstovausime Jums Konkurencijos taryboje.

Veiklos sritys /

REKLAMOS TEISĖ

 • Patarsime Jums reklamos teisės klausimais;
 • patarsime Jums klaidinančios, lyginamosios, paslėptos ir viešai platinamos reklamos teisinio reguliavimo klausimais, parengsime reikalingus dokumentus;
 • Padėsime Jums išvengti ginčų dėl reklamos turinio bei formos atitikties teisės aktų reikalavimams.

Veiklos sritys /

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

 • Patarsime Jums autorinių sutarčių sudarymo klausimais, parengsime autorines sutartis;
 • konsultuosime Jus prekių ženklų, dizaino ir išradimų klausimais;
 • patarsime dėl intelektinės nuosavybės objektų teisinės registracijos, Jūsų teisių apsaugos bei gynimo priemonių;
 • atstovausime Jums teisminiuose ir ikiteisminiuose ginčuose intelektinės nuosavybės srityje.

Veiklos sritys /

SKOLŲ VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 • Padėsime Jūsų įmonei suformuoti skolų valdymo ir administravimo politiką;
 • patarsime Jums dėl skolų pripažinimo beviltiškomis;
 • konsultuosime Jus dėl prevencinių priemonių užkertant kelią įsiskolinimų atsiradimui;
 • parengsime Jums efektyvaus skolų valdymo priemonių paketą ir pristatysime Jūsų įmonėje;
 • Parengsime dokumentus dėl skolų išieškojimo bei atstovausime išieškant skolas ikiteismine bei teismine tvarka;
 • Organizuosime bei kontroliuosime antstolių vykdomą išieškojimo procesą.

Veiklos sritys /

VIEŠIEJI PIRKIMAI

 • Parengsime dokumentus viešiesiems pirkimams, peržiūrėsime juos, koordinuosime pirkimo procesą. Esant poreikiui dalyvausime viešojo pirkimo komisijų veikloje, parengsime atsakymus į pretenzijas, atstovausime Jus teismuose;
 • patarsime Jums ir parengsime teisines išvadas, susijusias su viešaisiais pirkimais;
 • konsultuosime Jus dėl tarptautinių viešųjų pirkimų;
 • atstovausime Jums ginčuose su perkančiosiomis organizacijomis ir parengsime visus su tuo susijusius dokumentus;
 • patarsime Jums mokestiniais klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais;
 • konsultuosime Jums dėl viešųjų pirkimų organizavimo elektroninėje erdvėje;
 • atstovausime Jums derybose.

Veiklos sritys /

MOKESČIŲ IR FINANSŲ TEISĖ

 • Patarsime Jums mokesčių teisės klausimais;
 • padėsime optimizuoti mokesčius;
 • išanalizuosime Jūsų veiklos ir apmokestinimo efektyvumą;
 • patarsime Jums mokesčių atidėjimo ir išdėstymo klausimais bei padėsime parengti reikalingus dokumentus;
 • patarsime Jums dėl mokestinių ginčų prevencijos klausimais;
 • atstovausime Jums mokestiniuose ginčuose.

Veiklos sritys /

TRANSPORTO TEISĖ

 • Patarsime Jums dėl krovinių gabenimo kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportu; krovinių ekspedijavimo, krovos, sandėliavimo paslaugų klausimais;
 • konsultuosime Jus vežėjo civilinės atsakomybės bei jos draudimo klausimais;
 • padėsime Jums krovinių draudimo, muitinės procedūrų klausimais bei prekių konfiskavimo ir arešto atvejais;
 • parengsime Jums vežimo sutartis, pretenzijas dėl netinkamos krovinio kokybės, jo trūkumo, pavėluoto pristatymo, parengsime dokumentus dėl vežimo kainos (frachto) ir kitų mokėjimų išieškojimo, atstovausime teismuose.

Veiklos sritys /

MUITŲ TEISĖ

 • Patarsime Jums dėl muitų procedūrų atlikimo, tinkamo įforminimo bei apmokestinimo klausimais;
 • atstovausime Jums ginčuose su Lietuvos Respublikos muitinės įstaigomis.

Veiklos sritys /

DARBO TEISĖ

 • Parengsime Jūsų įmonės vidaus lokalinius dokumentus (vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas, procedūrų ir procesų aprašus). Atliksime jau parengtų dokumentų teisinį auditą;
 • paruošime materialinės atsakomybės sutartis (kolektyvines ir individualias), parengsime kitus dokumentus, susijusių su materialine atsakomybe, patarsime Jums materialinės atsakomybės klausimais;
 • paruošime konfidencialios informacijos apsaugos dokumentus (sutartys, taisyklės, sąrašas) parengsime nekonkuravimo susitarimus;
 • parengsime Jums individualią darbo sutartį (esant specialiems poreikiams);
 • patarsime Jums dėl darbo sutarties pakeitimo ar nutraukimo; parengsime dokumentų paketą, susijusį su darbo sutarties keitimu ir/ar nutraukimu (įsakymai, pranešimai, protokolai);
 • konsultuosime Jus nutraukiant darbo sutartis su darbuotojais;
 • patarsime Jums darbuotojų nuomos, darbuotojų perkėlimo į kitą bendrovę Lietuvoje ar užsienyje klausimais;
 • atstovausime Jums derybose, ikiteisminiame darbo ginčų nagrinėjime (parengsime su tuo susijusius dokumentus), atstovausime Jums teismuose.

Veiklos sritys /

ŠEIMOS IR PAVELDĖJIMO TEISĖ

 • Iš anksto patarsime Jums ketinant sudaryti santuoką arba pradėti gyventi kartu: supažindinsime Jus su santuokos teisinėmis pasekmėmis, sutuoktinių teisėmis ir pareigomis, kitais su santuokos sudarymu susijusiais klausimais;
 • patarsime Jums ikivedybinių ir povedybinių sutarčių klausimais, padėsime jas sudaryti;
 • padėsime Jums visais santuokos nutraukimo klausimais – parinksime santuokos nutraukimo būdą, spręsime santuokoje įgyto turto padalinimo klausimus nutraukiant santuoką ir nenutraukus santuokos (separacija), patarsime vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo klausimais, padėsime bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo klausimais;
 • patarsime Jums paveldėjimo teisės klausimais;
 • atstovausime Jums teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš šeimos ir paveldėjimo teisinių santykių.

Veiklos sritys /

MEDICINOS TEISĖ

 • Konsultuosime Jus medicinos teisės klausimais;
 • patarsime ir atstovausime Jums ginčuose su pacientais, valstybinėmis institucijomis (teisme ir kitose institucijose, įstaigose, organizacijose).

Veiklos sritys /

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PATIRTIS IR PRAKTIKA

 • Parengsime Jums reikalingo teisės akto projektą, įskaitant reikalingo lygio teisės akto nustatymą, teisės akto paruošimą bei teikimą valstybės institucijoms;
 • atstovausime Jūsų interesams valstybės institucijose ginant pasiūlymus ir pastabas;
 • padėsime valstybės institucijoms ar kitoms žinyboms ruošiant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus, analizuojant neatitikimus.

Veiklos sritys /

ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE IR KITI ALTERNATYVŪS GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI

 • Atstovausime Jums nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose;
 • patarsime Jums dėl alternatyvių ginčo sprendimo būdų (arbitražas, mediacija, derybos);
 • padėsime Jums teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo klausimais užsienyje;
 • atliksime sprendimų vykdymo priežiūrą ir administravimą;
 • parengsime reikalingus procesinius dokumentus (įskaitant ieškinius, priešieškinius, skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos ir kt.;
 • patarsime Jums bylinėjimosi strategijos ir proceso klausimais, atstovausime Jums teismuose nagrinėjant civilines, administracines, darbo, mokesčių, baudžiamąsias bylas;
 • atstovausime Jums tarptautiniame ir vietos komerciniame arbitraže, pripažįstant ir vykdant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus Lietuvoje bei Lietuvos teismų ir arbitražų sprendimus užsienyje.