Follow us
  >  Bankai ir finansai

Veiklos sritys /

BANKAI IR FINANSAI

  • Atliksime teisinį jūsų finansų įstaigos veiklos atitikties teisės aktams auditą;
  • padėsime parengti dokumentus finansų įstaigos licencijai gauti;
  • konsultuosime parengiant ar papildant finansų įstaigos vidines tvarkas atitinkančias teisinį reguliavimą;
  • atliksime finansų įstaigos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;
  • atliksime vidinius finansų įstaigos darbuotojų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymus.